• Στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς

    Με εξαίρεση κάποια χωριά του δυτικού Πηλίου, τον Κισσό και το Τρίκερι, σ’ όλο το υπόλοιπο βουνό η Πρωτομαγιά περνούσε χωρίς σπουδαίες ομαδικές εκδηλώσεις, εκτός βέβαια από την αθόρυβη έξοδο πολλών κατοίκων στην εξοχή για τη συλλογή λουλουδιών1. Αντίθετα στα παραπάνω χωριά είχαμε έναν γενικό ξεσηκωμό των κατοίκων, με την ευκαιρία της γιορτής των «Μάηδων» στα πρώτα, και του πρωτομαγιάτικου πανηγυριού στο δεύτερο (Τρίκερι).

    1. «Προμηθεύς» 8 (1896), αριθ. 94, σελ. 40.