• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  (Έως το Μάρτη του 1986, όταν ολοκληρώθηκε η μελέτη)

  Αβραμέας Α., Η Βυζαντινή Θεσσαλία μέχρι του 1204, Αθήναι 1974.
  Αγραφιώτη Δημ. Κ., Ποικίλα Ιστορικά από την επαρχία της Αγιάς, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Β', Λάρισα 1981, σελ. 146 -156.
  Αδρακτά Γεωργίου, Τραγούδια του Πηλίου, εφημ. «Εβδομάς» 11 Φεβρουάριου 1889.
  Αδρακτά Γεωργίου, Το Ανάθεμα (Πήλιο), εφημ. «Εβδομάς» 20 Μαΐου 1889.
  Αδρακτά Γεωργίου, Η Μεγάλη Εβδομάς επί του Πηλίου, εφημ. «Εβδομάς» 31 Μαρτίου 1890.
  Αδρακτά Γεωργίου, Βίος και Έργα επί του Πηλίου, εφημ. «Εβδομάς» 27 Ιουνίου 1892.
  Αδρακτά Γεωργίου, Αι Πανηγύρεις (στο Πήλιο), Ημερολόγιο Κων. Φ. Σκόκου, 1893, σελ. 365-371.
  Αθανασιάδη Σωτήρη Ν., 12 ανέκδοτα έγγραφα για το Πήλιο- και για τη Μούχα της Καρδίτσας, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, Λάρισα 1983, σελ. 161-176.
  Αλεξάκη Ελευθ. Π., Η εξαγορά της νύφης -Συμβολή στη μελέτη των γαμήλιων θεσμών στη νεότερη Ελλάδα (Αθήνα 1984).
  Αντωνιάδου Αντ. I., Μήτρος Μπαστέκης, ο καπετάνιος της Ζαγοράς, τραγωδία, Αθήναι 1894.
  Αντωνόπουλου Δημητρίου Ε., Εν Ζαγορά του Πηλίου η Ανωτέρα Σχολή ελληνικών γραμμάτων και η πρώτη ελλ. Βιβλιοθήκη Θεσσαλίας, Αθήναι 1975.
  Ανωνύμου, Οδηγός της πόλεως Βόλου, 1900.
  Ανωνύμου, Σουλτανικά Διατάγματα (Φερμάνια) και Ιεροδικαστική απόφασις (Ιλάμιον), Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Β', εν Αθήναις 1931, σελ. 220-236.
  Ανωνύμου, Ιστορία της Επισκοπής Άνω Βόλου, Βόλος 1950.
  Ανωνύμου, Κάτω Λεχώνια, Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, (Αθήναι 1965), σελ. 721-724.
  Ανωνύμου, Το μαρμαρωμένο Φίδι, περιοδ. «Ελληνική Παράδοση», Λάρισα, Μάιος 1979, σελ. 9.
  Ανωνύμου, Πηλιορείτικος Γάμος (1979).
  Ανωνύμου, Το πανηγύρι στο Φυτόκο, εφημ. «Η Θεσσαλία» 14 Μαΐου 1985.
  Αραβαντινού Παναγιώτου, Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων Ελληνικών και Ιλλιρικών Χωρών, τόμ. Α', εν Αθήναις 1856.
  Αρσενίου Λάζαρου Αρσ., Η Θεσσαλία στην Τουρκοκρατία, Αθήνα 1984.
  Ασημακοπούλου-Ατζακά Π., Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Μαγνησία, «Μαγνησία», Αθήνα 1982, σελ. 105-176.
  Βαενά Δημητρίου, Λαογραφικά Σημειώματα γύρ’ απ’τη ζωή και εθιμοταξία των θεσσαλικών χωριών περιοχής ανατολικού Πηλίου και Μαυροβουνίου, Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, (Αθήναι 1965), σελ. 711-720.
  Βαενά Δημητρίου, Η Γυναίκα στο θεσσαλικό χωριό, «Μαγνησιακά» (τόμ. Α', Βόλος 1971), σελ. 117-121.
  Βακαλόπουλου Απόστολου, Ιστορία του νέου Ελληνισμού. Τουρκοκρατία (1669 - 1812): Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του Γένους, τόμ. Δ', Θεσσαλονίκη 1973.
  Βαμβάκου Σωκράτους Κ., Ιστορία του χωρίου Άγιος Λαυρέντιος του Βόλου, Αθήναι 1927.
  Βαμβάκου Σωκράτους Κ., Η εξέλιξις του χωρίου Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου από του έτους 1517-1880, Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, (Αθήναι 1965), σελ. 542-550.
  Βαρελτζή Δημητ., Πηλιορείτικα Ήθη και Έθιμα στη Ζαγορά, Πανθεσσαλικό Λεύκωμα, Βόλος 1927, σελ. 334.
  Βατοπαιδινού Ματθαίου, Η εν τη περιοχή Προμυρίου κειμένη Ιερά Μονή του εν αγίοις Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμυθούντος του Θαυματουργού, 1973.
  Βικέλα Δ., Περιπλανήσεις Έλληνος τυχοδιώκτου 1811-1820, εφημ. «Εστία» 6 Απριλίου 1886.
  Βίου Στυλιανού, Ο Γάμος εν Αγίω Γεωργίω του Πηλίου, Λαογραφία, τόμ. Ε' (1915), σελ. 643-645.
  Βίος και Ακολουθία του Αγίου Αποστόλου του Νέου, εκδίδεται δαπάνη Αρχιμανδρίτου Εφραίμ Καραγιάννη, Αθήναι 1946.
  Βογιατζή Φώτη Νικ., Η Θεσσαλική Ζωγραφική (1500-1980), (Αθήνα 1980).
  Γεωργιάδου Νικολάου, «Θεσσαλία», εν Βόλω 1880 (Α' έκδοση) και 1894 (Β' έκδοση).
  Γιαννόπουλου Γ.Ι., Η Εκκλησία Δημητριάδος, εφημ. «Η Θεσσαλία» 2 Νοεμβρίου 1933.
  Γιαννόπουλου Νικολάου, Αι παρά την Δημητριάδα Βυζαντιναί Μοναί, Αθήναι 1924.
  Γιαννόπουλου Νικολάου, Η Ιερά Μονή Ξενιάς εν Θεσσαλία, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Δ', Αθήναι 1933, σελ. 64-84.
  Γούδα Αναστασίου, Παράλληλοι Βίοι, Αθήναι 1870.
  Δελμούζου Α., Το Κρυφό Σκολειό 1908-1911, Αθήνα 1950.
  Δημαρά Κ.Θ., Νεοελληνικός Διαφωτισμός, 1977.
  Δ(ημητριάδη) Ν(ικολάου), Η Τσαγκαράδα και η Εμπορική Σχολή της, εν Αθήναις 1921.
  Δημητρίου Κωνσταντίνου, Τα θαύματα της Παναγίας Παλαιών Τρικκέρων, εν Βόλω 1908.
  Διομήδους Αλ., Βυζαντιναί Μελέται, τόμ. Α', Αθήναι 1946.
  Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία (έκδοση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος), (Αθήνα 1972).
  Ελληνική Νομαρχία, Κείμενο -Σχόλια- Εισαγωγή Γ. Βαλέτας, έκδ. Δ', 1982.
  Εσφιγμενίτου Ζωσιμά (επιμέλεια), Ακολουθία του Οσίου Λαυρεντίου του Μεγάλου, εν Αθήναις 1901, σελ. 22, 23.
  Ζέρβα Θανάση, Πηλιορείτικα Νανουρίσματα, εφημ. «Η Θεσσαλία» 16 Νοεμβρίου 1978.
  Ζέρβα Θανάση, Πηλιορείτικα παζάρια, εφημ. «Η Θεσσαλία» 29 Νοεμβρίου 1981.
  Ζορμπά Ελευθ., Το πανηγύρι των Μηλεών, Πανθεσσαλικό Λεύκωμα, Βόλος 1927, σελ. 123-124.
  Handman - Ξιφαρά Μαρίας - Ελισσάβετ, Ο Πουριανός Γάμος, Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Ε', Βόλος 1979, σελ. 139- 165 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Ο Δροσίνης στο Πήλιο, περιοδ. «Ηώς», περίοδ. Γ', έτ. 5ον, αριθ. 55, 1962, σελ. 43-44.
  Θωμά Γιώργου, Του Κράλη ή του καπετάν Μπασδέκη η βρύση, περιοδ. «Ελληνική Περιηγητική Λέσχη» έτ. Ε', αριθ. 31, Ιούλιος- Αύγουστος 1963, σελ. 4-5.
  Θωμά Γιώργου, Η Καλύβα του καπετάν Μπασδέκη, περιοδ. «Ο Παν», περίοδ. Γ', αριθμ. 17 (46), Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1963, σελ. 7.
  Θωμά Γιώργου, Η ιστορική βιβλιοθήκη της Ζαγοράς, περιοδ. «Ηώς», αριθ. 73 – 75, 1964, σελ. 52 - 53.
  Θωμά Γιώργου, Το πανηγύρι τ’ Αϊ-Γιώργη στο Προμίρι - Οι παπάδες που οδηγούσαν τους χορευτές μέσ’ απ’ τη θάλασσα, εφημ. «Η Θεσσαλία» 23 Απριλίου 1966.
  Θωμά Γιώργου, Στο καλυβάκι του Δροσίνη, εφημ. «Η Θεσσαλία» 18 Ιουλίου 1965.
  Θωμά Γιώργου, Το αρχοντικό του Κωνσταντινίδη (στη Ζαγορά), εφημ. «Η Θεσσαλία» 4 Αυγούστου 1965.
  Θωμά Γιώργου, Οι «Μάηδες» στο Πήλιο, εφημ. «Το Βήμα» 30 Απριλίου 1966.
  Θωμά Γιώργου, Ο Ψυχάρης και η Ζαγορά, εφημ. «Η Θεσσαλία» 5 Ιουνίου 1966.
  Θωμά Γιώργου, Τα νυχτέρια των χωριών (Α' και Β' μέρος), εφημ. «Η Θεσσαλία» 25 Οκτωβρίου και 26 Οκτωβρίου 1966.
  Θωμά Γιώργου, Τα Ζαγοριανά Καράβια, «Ηώς», περίοδ. Γ', έτ. 9ον, αριθ. 92-97,1966, σελ. 63-65.
  Θωμά Γιώργου, Το δράμα του ζευγά, (Α', Β', Γ', Δ' μέρος), εφημ. «Η Θεσσαλία» 14,16,17,18 Ιανουάριου 1967.
  Θωμά Γιώργου, Τα «αχμακοπληρώματα» του Προμιριού, εφημ. «Η Θεσσαλία» 17 Φεβρουαρίου 1969.
  Θωμά Γιώργου, Φίλος του Δροσίνη στη Ζαγορά, εφημ. «Η Θεσσαλία» 7 Μαΐου 1970.
  Θωμά Γιώργου, Ο γυρισμός του σκλάβου (Α' και Δ' μέρος), εφημ. «Η Θεσσαλία» 11 Μαΐου 1967 και 14 Μαΐου 1967.
  Θωμά Γιώργου, Ο «γιορταστής» λαός, εφημ. «Η Θεσσαλία» 14 Ιουνίου 1970.
  Θωμά Γιώργου, Το πανηγύρι των Ταξιαρχών Ζαγοράς, εφημ. «Η Θεσσαλία» 8 Νοεμβρίου 1970.
  Θωμά Γιώργου, Γυναίκες του τόπου μας στην Επανάσταση του 1821, εφημ. «Η Θεσσαλία» 26 Οκτωβρίου 1971.
  Θωμά Γιώργου, Η Ζορμπάδαινα του Προμιριού, εφημ. «Η Θεσσαλία» 5 Δεκεμβρίου 1971.
  Θωμά Γιώργου, Μαντηλώματα σπιτιών στο Πήλιο, «Μαγνησιακά», (Βόλος 1971), σελ. 115 -116.
  Θωμά Γιώργου, Οι «Μάηδες» στο Πήλιο -Μια ανοιξιάτικη γιορτή των πατέρων, εφημ. «Η Θεσσαλία» 7 Μαΐου 1972.
  Θωμά Γιώργου, Το κλαρίνο στο λαό μας, εφημ. «Η Θεσσαλία» 15 Οκτωβρίου 1972.
  Θωμά Γιώργου, Ευχετικά τσουγκρίσματα, εφημ. «Η Θεσσαλία» 7 Οκτωβρίου 1973.
  Θωμά Γιώργου, Λαύκος και Προμίρι στις διαμάχες τους -Από ανέκδοτα έγγραφα (Α' μέρος), εφημ. «Η Θεσσαλία» 9 Δεκεμβρίου 1973.
  Θωμά Γιώργου, Νεραϊδογέννητοι Ζαγοριανοί, περιοδ. «Λαρισαϊκά Γράμματα», έτ. Α', τεΰχ. 5-6, Λάρισα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973, σελ. 195 -197.
  Θωμά Γιώργου, Νικόλαος Φιλάρετος, «Μορφαί της Μαγνησίας», Βόλος 1973, σελ. 161-195 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Θεσσαλικά μαντηλώματα στέγης, περιοδ. «Λαρισαϊκά Γράμματα», έτ. Γ', τεύχ. 5-6, Λάρισα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1975, σελ. 191-194.
  Θωμά Γιώργου, Θάνατος - Ανάσταση, ένα μιμόδραμα των «Μάηδων» της Μακρινίτσας, εφημ. «Η Θεσσαλία» 13 Ιουνίου 1976.
  Θωμά Γιώργου, Δυο άγνωστοι πατριώτες του Βελεστίνου στα 1821- Από τρία ανέκδοτα κείμενα, περιοδ. «Αργοναύτης», έτ. Α', αριθ. 1, Αθήναι Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1975, σελ. 67-76 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Το πανηγύρι του Προμιριού -Ματιές στα ιστορικά του, εφημ. «Η Θεσσαλία» 15 Αυγούστου 1976.
  Θωμά Γιώργου, Ο «Αϊ-Νικόλας» της Ζαγοράς, εφημ. «Η Θεσσαλία» 6 Δεκεμβρίου 1976.
  Θωμά Γιώργου, Γύρω απ’το θρύλο της Γριάς προδότριας, Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Δ', Βόλος 1976, σελ. 65 - 96 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Παραδόσεις από την Μπιρ, εφημ. «Η Θεσσαλία» 14 Μαρτίου 1977.
  Θωμά Γιώργου, Η Πηλιορείτισσα νύφη στη βρύση, περιοδ. «Κείμενα του Βόλου», τεύχ. Β', Βόλος 1977, σελ. 185-190.
  Θωμά Γιώργου, Ο διωγμός των καλόγερων στις Μηλιές, εφημ. «Η Θεσσαλία» 12 Φεβρουάριου 1978.
  Θωμά Γιώργου, Γύρω από ένα ζαγοριανό θρύλο, εφημ. «Η Θεσσαλία» 8 Απριλίου 1978.
  Θωμά Γιώργου, Η «Παναγία» του Προμιριού, εφημ. «Η Θεσσαλία» 16 Αυγούστου 1978.
  Θωμά Γιώργου, Ένα ανέκδοτο δημοτικό Τραγούδι, περιοδ. «Κείμενα του Βόλου», τεύχ. Γ', Βόλος 1978, σελ. 254-257.
  Θωμά Γιώργου, Το Τραγούδι του Τρικεριώτη αγωνιστή Κώστα Κουτμάνη -όπως το τραγουδάει αιωνόβια στο Πήλιο, περιοδ. «Κείμενα του Βόλου», τεύχ. Δ', Βόλος 1978, σελ. 395-399.
  Θωμά Γιώργου, Λαογραφικά Λαμπινούς, εφημ. «Η Θεσσαλία» 12 Μαρτίου 1978.
  Θωμά Γιώργου, Τα «Αναθεματίσματα» του Πηλίου, περιοδ. «Κείμενα του Βόλου», τεύχ. Στ', Βόλος 1979, σελ. 569-573.
  Θωμά Γιώργου, Η συμβίωση των αρραβωνιασμένων, περιοδ. «Θεσσαλική Εστία», τεύχ. Ζ', χρόν. 8ος, Λάρισα Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 1980, σελ. 431-433.
  Θωμά Γιώργου, Παραδόσεις απ’το Ανήλιο, εφημ. «Η Θεσσαλία» 9 Νοεμβρίου 1980.
  Θωμά Γιώργου, Το Μοναστήρι της Παναγίας Ράσουβας, εφημ. «Η Θεσσαλία» 23 Νοεμβρίου 1980.
  Θωμά Γιώργου, Με την κόρη του ποιητή Γ. Δροσίνη, εφημ. «Η Θεσσαλία» 30 Νοεμβρίου 1980.
  Θωμά Γιώργου, Παλιά προξενειά στη Ζαγορά, εφημ. «Η Θεσσαλία» 12 Απριλίου 1981.
  Θωμά Γιώργου, Βένετο (Β' μέρος), εφημ. «Η Θεσσαλία» 17 Μαΐου 1981.
  Θωμά Γιώργου, Η φάμπρικα της Ζαγοράς, εφημ. «Η Θεσσαλία» 25 Οκτωβρίου 1981.
  Θωμά Γιώργου, Κοινοτικοί καυγάδες, στις Μηλιές του Πηλίου (1790-1819), Τρικαλινά, τόμ. 1ος, Τρίκαλα 1981, σελ. 169 - 188 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Μια κοινή απόφαση των Μηλιωτών στα 1850, εφημ. «Η Θεσσαλία» 24 Οκτωβρίου 1982.
  Θωμά Γιώργου, Πέντε ανέκδοτα γράμματα του Νικ. Κασσαβέτη προς τον Γρ. Κωνσταντά, Τρικαλινά, τόμ. 2ος, Τρίκαλα 1982, σελ. 139-146 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Ανέκδοτη Αλληλογραφία του Γρηγορίου Κωνσταντά και του Γιάννη Μπασδέκη αρματολού του Πηλίου, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Γ', Λάρισα 1982, σελ. 33-55 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Πώληση παιδιών στο Πήλιο -Από ανέκδοτο γράμμα του 1822, εφημ. «Η Θεσσαλία» 23 Ιανουάριου 1983.
  Θωμά Γιώργου, Το Μοναστήρι του Αγ. Νικολάου του «Γέρου» στις Μηλιές του Πηλίου, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Δ', Λάρισα 1983, σελ. 97-108 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Οι Θεσσαλομάγνητες αγωνιστές προς τον Ιω. Καποδίστρια και το Γρ. Κωνσταντά -Πέντε ανέκδοτες επιστολές, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Στ', Βόλος 1983, σελ. 245-259 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Εκπαιδευτικές προσπάθειες στο τουρκοκρατούμενο Πήλιο, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Ε, Λάρισα 1983, σελ. 17-46 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Ο Πηλιορίτης οπλαρχηγός Γιώργης Ζορμπάς (1788 -1856), Βόλος 1983.
  Θωμά Γιώργου, Δημήτριος Φιλάρετος, εφημ. «Η Θεσσαλία» 18 Δεκεμβρίου 1983.
  Θωμά Γιώργου, Προμιριώτικα πανηγύρια, εφημ. «Η Θεσσαλία» 20 Μαΐου 1984.
  Θωμά Γιώργου, Ο Γερονίκος του Πηλίου, εφημ. «Μαγνησία», Σεπτέμβρης -Δεκέμβρης 1984.
  Θωμά Γιώργου, Αποχαιρετιστήρια συμπόσια στο Πήλιο, εφημ. «Η Θεσσαλία» 16 Δεκεμβρίου 1984.
  Θωμά Γιώργου, Τα Λαϊκά Αγωνίσματα στη Θεσσαλία, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. ΙΕ', Αθήνα 1984, σελ. 473-488 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Οι επικοινωνίες των ανθρώπων, εφημ. «Η Θεσσαλία» 10 Φεβρουάριου 1985.
  Θωμά Γιώργου, Λάζαρος και βάγια στην Τσαγκαράδα, εφημ. «Η Θεσσαλία» 7 Απριλίου 1985.
  Θωμά Γιώργου, Μια ληστεία στο Πήλιο από το Χρόνη Μπασδέκη, εφημ. «Η Θεσσαλία» 9 Ιουνίου 1985.
  Θωμά Γιώργου, Η πηλιορείτικη Φιλοξενία, εφημ. «Η Θεσσαλία» 27 Σεπτεμβρίου 1985.
  Θωμά Γιώργου, Εκφράσεις βαθιάς θεοσέβειας στο Πήλιο, εφημ. «Η Θεσσαλία» 13 Οκτωβρίου 1985.
  Θωμά Γιώργου, Τα «υψωμένα» δέντρα της Θεσσαλίας, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Ζ', Βόλος 1985, σελ. 213 - 225 (και ανάτυπο).
  Θωμά Γιώργου, Προσπάθειες μεταγλώττισης του δημοτικού μας Τραγουδιού, εφημ. «Η Θεσσαλία» 12 Ιανουαρίου 1986.
  Θωμά Γιώργου, Ο Γ. Δροσίνης γαμπρός στη Ζαγορά του Πηλίου, εφημ. «Η Θεσσαλία» 12 Οκτωβρίου 1986.
  Καβούκη Μαρία Ε., Ζαγοριανός Γάμος, Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, (Αθήναι 1965), σελ. 465-470 (και ανάτυπο).
  Καμηλάρη Ρήγα, Γρηγορίου Κωνσταντά, Βιογραφίαι-Λόγοι- Επιστολαί, εν Αθήναις 1897.
  Καμπούρογλου Δ. Γρ., Αρματολοί και Κλέφτες 1453-1821, εν Αθήναις.
  Καραμπάτσα Δημήτρη Ευ., Η συμβολή των Θεσσαλών λογιών στο Νεοελληνικό Διαφωτισμό (1981).
  Καραμπερόπουλου Β., Τα Κάλαντα στο Βελεστίνο την παραμονή των Θεοφανείων, εφημ. «Η Θεσσαλία» 6 Ιανουαρίου 1980.
  Καρυδάκη Κώστα Π., Πηλιορείτικη Λαογραφία, Βόλος (1968).
  Κοκκώνη Ιωάννου Κ., Εγχειρίδιον ή Οδηγός της Αλληλοδιδακτικής Μεθόδου, Β' έκδοσις, Αθήναι 1850.
  Κολιόπουλου Γιάννη, Ληστές, Αθήνα 1979.
  Κορδάτου Γιάννη, Το αρματωλίκι του Πηλίου, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Α', εν Αθήναις 1930, σελ. 87-93.
  Κορδάτου Γιάνη, Η Επανάσταση της Θεσσαλομαγνησίας στο 1821, Αθήνα (1930).
  Κορδάτου Γιάννη, Το Πήλιο (Λαογραφικά και Ιστορικά) (1η δημοσίευση 1931, 1η έκδοση 1983).
  Κορδάτου Γιάνη, Ιστορία της επαρχίας Βόλου και Αγιάς, Αθήνα (1960).
  Κουρτίδη Αριστοτέλη, Μέχρι Βώλου-Οδοιπορικαί Σημειώσεις, μέρος Γ', εφημ. «Εστία» 23 Αυγούστου 1887.
  Κουτρούμπα Δημ., Ο υποστράτηγος Χριστόδουλος Χατζηπέτρος και η Θεσσαλική Επανάσταση του 1854, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. 11ος, Αθήναι 1976, σελ. 75-96.
  Κυριακίδου Στίλπωνος, Ελληνική Λαογραφία, μέρ. Α', Μνημεία του Λόγου, εν Αθήναις 1923.
  Κωνσταντά Γρηγορίου - Δανιήλ Φιλιππίδη, Γεωγραφία Νεωτερική περί της Ελλάδος, επιμέλεια Αικ. Κουμαριανού (Αθήνα 1970).
  Κωνσταντινίδου Απ. Γ., Από την ανέκδοτη Ιστορία της Ζαγοράς-Πηλίου, Πανθεσσαλικό Λεύκωμα, Βόλος 1927, σελ. 65 – 66.
  Κωνσταντινίδου Απόστολου Γ., Αδελφοί Ευστάθιος και Γεώργιος Λαπάται, (εκκλησιαστικού Φάρου έκδοσις), Αλεξάνδρεια 1932.
  Κωνσταντινίδου Απόστολου Γ., Πηλιορείτικα Λαϊκά Τραγούδια, Αλεξάνδρεια Αιγύπτου 1942.
  Κωνσταντινίδου Απόστολου Γ., Τα εν τω Πηλίω όρει παλαιά και σύγχρονα χριστιανικά Μνημεία, Αλεξάνδρεια Η.Α.Δ. Σεπτέμβριος 1960.
  Κωνσταντινίδου Απόστολου Γ., Τα σχολεία Ζαγοράς Πηλίου και η σημασία της Βιβλιοθήκης αυτής, Αθήναι Φεβρουάριος 1967.
  Κωστάκη Θαν. (Αθανασίου) Π., Το Τρίκερι, περιοδ. «Ηώς», περίοδ. Γ', έτ. 6ον, αριθ. 71 - 72, 1963, σελ. 54 - 55.
  Κωστάκη Αθανασίου, Οι «νιουφάδις» και τα βάγια στο Τρίκερι, Θεσσαλικά Χρονικά, έκτακτος έκδοσις, (Αθήναι 1965), σελ. 768-769.
  Κωστάκη Γεωργίου, Γ. Γιατρογιάννης, ένας αγιογράφος με ταλέντο, εφημ. «Η Θεσσαλία» 22 Οκτωβρίου 1971.
  Λαγούδη Γεωργίου Ε., Η σχολική ζωή του Ξηροχωρίου κατά τα πρώτα μετά την Επανάστασιν έτη, (Αθήναι) 1967.
  Λαζαρίδη Π., Αρχαιολογικόν Δελτίον, τόμ. 20Ός, 1965.
  Λάμπρου Σπυρίδωνος, Νέος Ελληνομνήμων, τόμ. ΙΒ', (1915).
  Λεονάρδου Ιωάννου, Νεωτάτη της Θεσσαλίας Χωρογραφία, εν Πέστη της Ουγγαρίας 1836.
  Λέφα Χρ., Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Αθήναι 1942.
  Λεφούση Αλέκου Κ., Λαογραφικά Κερασιάς Πηλίου, περιοδ. «Κείμενα του Βόλου», τεύχ. 6, Βόλος 1979, σελ. 530-539.
  Λεφούση Ηλία, Οι «κουρευτάδες» στην Άνω Κερασιά, εφημ. «Η Θεσσαλία» 23 Ιουνίου 1985.
  Λιάπη Κώστα, Σελίδες απ’την Ιστορία του ανατολικού Πηλίου, Αθήνα 1969.
  Λιάπη Κώστα, Το μάντεμα του Γαμπρού, περιοδ. «Λαρισαϊκά Γράμματα», τεύχ. 5-6, Λάρισα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1975, σελ. 173 -176.
  Λιάπη Κώστα, Ώρες του Πηλίου (Αθήνα 1976).
  Λιάπη Κώστα, Η θέση της Γυναίκας στο παλιό Πήλιο, περιοδ. «Λαρισαϊκά Γράμματα», τεύχ. 3, Λάρισα Ιούλης - Σεπτέμβρης 1979, σελ. 123 -126.
  Λιάπη Κώστα, Τα Ζαγοριανά Καράβια, περιοδ. «Θεσσαλική Εστία», τεύχ. 47, χρόν. 8ος, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1980, σελ. 427-430.
  Λιάπη Κώστα, Τα παλιά «παγγύρια» του Πηλίου, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Β', Λάρισα 1981, σελ. 163 -166.
  Λιάπη Κώστα, Αρχειακά της Μονής «Μέγα Σωτήρα» του «Μεγάλου» Αϊ - Γιώργη του Πηλίου, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Δ', Λάρισα 1983, σελ. 81 - 96 (και ανάτυπο).
  Λιάπη Κώστα, Η Μονή των Ταξιαρχών στον Άη-Γιώργη Νηλείας, Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Στ', Βόλος 1983, σελ. 33-109 (και ανάτυπο).
  Λιάπη Κώστα, Η Μηλιώτικη Σχολή και η Βιβλιοθήκη της, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Στ', Λάρισα 1984, σελ. 65-96 (και ανάτυπο).
  Λιάπη Κώστα, Κιραντζήδες - Τσιαμπάσηδες στον παλιό Αϊ- Γιώργη Νηλείας, εφημ. «Η Θεσσαλία» 19 Μαΐου 1985.
  Λιάπη Κώστα, Ο αϊγιωργίτικος παραδοσιακός Γάμος, εφημ. «Η Θεσσαλία» 16 Ιουνίου 1985.
  Λουκάτου Δημητρίου Σ., Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, Β' έκδοση, Αθήνα 1978.
  Μάγνη Νικολάου I., Περιήγησις ή Τοπογραφία της Θεσσαλίας και Θετταλικής Μαγνησίας, εν Αθήναις 1860.
  Μακρή Κίτσου Α., Πηλιορείτικες Φορεσιές, Βόλος 1949.
  Μακρή Κίτσου Α., Δημήτρης Σαράτσης, Αθήνα 1951.
  Μακρή Κίτσου Α., Αρχιτέκτων Δήμος Ζηπανιώτης, (ανάτυπο από την Επιθεώρηση Τέχνης), Αθήνα 1975.
  Μακρή Κίτσου Α., Η Ξυλογλυπτική του Πηλίου, Βόλος 1958.
  Μακρή Κίτσου Α., Μικρά Μελετήματα, Βόλος 1960.
  Μακρή Κίτσου Α., Ποιμενικά Ξυλόγλυπτα, περιοδ. «Δίαυλος», τεύχ. 1, (Βόλος) Νοέμβρης - Δεκέμβρης 1965, σελ. 10 -12.
  Μακρή Κίτσου Α., Βήματα, (Αθήνα) 1979.
  Μακρή Κίτσου Α., Η Λαϊκή Τέχνη του Πηλίου, (Αθήνα) 1979.
  Μακρή Κίτσου Α., Μεταβυζαντινή και νεώτερη Μαγνησία, «Μαγνησία», (Αθήνα 1982), σελ. 179 - 276.
  Μακρή Κίτσου Α., Εκκλησιαστικά Ξυλόγλυπτα, Αθήναι 1982.
  Μαμάκη Ι., Λέστιανη, εφημ. «Η Θεσσαλία» 19 Ιανουαρίου 1986.
  Μαρτύριον του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Αποστόλου του Νέου και Θαυματουργού, εκδότης Ν. Σχοινάς, εν Βόλω 1929.
  Μέγα Γεωργίου Α., Ελληνικαί Εορταί και Έθιμα της Λαϊκής Λατρείας, Αθήναι 1956.
  Μέλλου Ερατώς-Αικατερίνης Γ., Ήθη και Έθιμα πριν 2500 χρόνια στην πανάρχαια Θεσσαλία, Μετέωρα, χρόν. 37ος, τόμ. 37ος, Τρίκαλα Δεκέμβρης 1983, σελ. 69-71.
  Μέρτζιου Κ., Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας.
  Μιχαλόπουλου Φάνη, Η Νεοελληνική Παράδοση, μέρος 8ο, εφημ. «Καθημερινή» 3 Δεκεμβρίου 1936.
  Μουγογιάννη Γιάννη Γ., Ο Άγιος Γεώργιος του Πηλίου, Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Α', Βόλος 1973, σελ. 131-136.
  Μουγογιάννη Γιάννη Γ., Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης, Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Δ', Βόλος 1976, σελ. 7-38 (και ανάτυπο).
  Μουγογιάννη Γιάννη Γ., Ο Ναός της Αγίας Μαρίνας στον Κισσό του Πηλίου, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Δ', Λάρισα 1983, σελ. 125-131 (και ανάτυπο).
  Μουγογιάννη Γιάννη Γ., Η Παιδεία στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Ε', Λάρισα 1983, σελ. 49-64 (και ανάτυπο).
  Μωρέτη Αλεξάνδρας και Δημήτρη, Αντινομίες της Ευρώπης του 18ου αιώνα, «Περιηγητική», Γενάρης - Φλεβάρης 1984.
  Νάνου-Σκοτεινιώτη Αποστολία, Μακρινίτσα, Β' έκδοση, (Βόλος 1980).
  Νάνου-Σκοτεινιώτη Αποστολία, Σελίδες απ’ τη Μακρινίτσα, Γ' έκδοση, (Βόλος 1981).
  Ναύτη Γ. Α., Γενικαί Αρχαί του Εμπορίου, (Αθήναι 1859).
  Νημά Θεόδωρου Α., Δημοτικά Τραγούδια της Θεσσαλίας, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 1981.
  Νημά Θεόδωρου Α., Δημοτικά Τραγούδια της Θεσσαλίας, τόμ. Β', Θεσσαλονίκη 1983.
  Νικαρούση Α., Ο Ρήγας, η Σχολή και η Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς, Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τόμ. Α', τεύχ. Γ', 1929.
  Νικόδημου Κωνσταντίνου, Υπόμνημα της νήσου Ψαρών, τόμ. Α' - Β', Αθήνησι 1862.
  Nilsson Martin, Ελληνική Λαϊκή Θρησκεία, μετάφραση Ι.Θ. Κακριδή, Αθήνα 1966.
  Πανταζόπουλου Νικολάου I., Κοινοτικός Βίος εις την Θετταλομαγνησίαν (ανάτυπον), Θεσσαλονίκη 1967.
  Παντελοδήμου Δημητρίου Ν., Δημοτικά Τραγούδια του Πηλίου, Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Α', Βόλος 1972, σελ. 159-190 (και ανάτυπο).
  Παπαδημητρίου Σ.Ν., Ιστορία του Δημοτικού μας Σχολείου, μέρος Α' (1834-1895), Αθήνα 1950.
  Παπαδιαμάντη Α., Έρως - Ήρως, Άπαντα, επιμέλεια Μιχ. Περάνθη, τόμ. Α', Τύπος Α. Ε., σελ. 204 - 218 και Θάνατος κόρης, τόμ. Δ', σελ. 162 -170.
  Παπαχατζή Νικ. Δ., Η περιοχή του Βόλου από άποψη ιστορική και αρχαιολογική, Βόλος 1946.
  Παπαχατζόπουλου Αριστείδου Δ., Πώς εγίνετο ο Γάμος πρό τινων ετών εν Κεραμιδίω, Πανθεσσαλικό Λεύκωμα, Βόλος 1927, σελ. 219-223.
  Παπαχατζόπουλου Αριστ. Λ., Λαογραφία του Κεραμιδίου της επαρχίας Βόλου, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. Β', εν Αθήναις 1931, σελ. 116-138.
  Πατρίκου Γιάννη Δ. (επιμέλεια), Τουριστικός Οδηγός Μαγνησίας, (Βόλος) 1971.
  Πατρίκου Κ.Δ., Η Πρωτομαγιά στο Τρίκερι, εφημ. «Ταχυδρόμος» 30 Απριλίου 1966.
  Πατρίκου Κ.Δ., Η συμβολή των Τρικέρων εις τον υπέρ της ελευθερίας αγώνα του 1821, περιοδ. «Επιμόρφωσις», Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 1971, σελ. 34-41.
  Πολίτου Νικολάου, Έκθεσις Επιθεωρήσεως Δημ. Σχολείων της επαρχίας Βώλου, Αθήναι 1884.
  Πολίτου Ν.Γ., Παραδόσεις Α', εν Αθήναις 1904.
  Πολυμέρου Κατερίνας, Ο Ζωσιμάς Εσφιγμενίτης και η Λαογραφία της Θεσσαλίας, Θεσσαλικά Χρονικά, τόμ. 11ος, Αθήνα 1976, σελ. 183-222 (και ανάτυπο).
  «Προμηθεύς» 2 (1890), αριθ. 19.
  «Προμηθεύς» 3 (1891), αριθ. 35.
  «Προμηθεύς» 4 (1892), αριθ. 37, 41, 44.
  «Προμηθεύς» 11 (1895), αριθ. 131.
  Ρήγα Γεωργίου, Σκιάθου Λαϊκός Πολιτισμός, τόμ. Β', Θεσσαλονίκη 1962.
  Ρηματισίδου Νικ., Συνοπτική Περιγραφή της Θεσσαλίας καί τινων παρά τοις Θεσσαλοίς Εθίμων, Σμύρνη 1874.
  Σάθα Κ.Ν., Ελληνικά Μνημεία, τόμ. Β'.
  Σαράτση Δημ. I., Πανηγυρικός ελληνικός Χορός εν Πηλίω, μέρος Α', «Προμηθευς», Αύγουστος 1890.
  Σεϊζάνη Μιλτιάδου, Η πολιτική της Ελλάδος και η Επανάστασις του 1878 εν Μακεδονία, Ηπείρω και Θεσσαλία, εν Αθήναις 1878, (ανατύπωση για τα 100 χρόνια απ’ την απελευθέρωση της Θεσσαλίας 1881-1981).
  Σηφαλάκη I., Δημήτρης Σαράτσης, Αθήνα 1951.
  Σισιλιάνου Δ., Η Μακρινίτσα και το Πήλιον, Αθήναι 1939.
  Σκουβαρά Βαγγέλη - Κίτσου Μακρή, Αρχαιολογικός και Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλίας, Βόλος 1958.
  Σκουβαρά Βαγγέλη, Το παλιότερο Αρματολίκι του Πηλίου κι οι Αρβανίτες στη Θεσσαλομαγνησία, Βόλος 1960.
  Σκουβαρά Βαγγέλη, Ο Νικόλαος Μάγνης και το βιβλίο του για τη Θεσσαλία, περιοδ. «Βιβλιόφιλος», έτ. ΙΔ', αριθ. 3-4, Ιούλιος - Δεκέμβριος 1960, σελ. 31 - 43 (και ανάτυπο).
  Σκουβαρά Βαγγέλη, Ιωάννης Πρίγκος (1725; -1789), Αθήνα 1964.
  Σκουβαρά Βαγγέλη, Σελίδες από την ιστορία της Μηλιώτικης Σχολής, περιοδ. «Ηώς», περίοδ. Γ', έτος 9ον, αριθ. 92-97,1966, σελ. 241-255 (και ανάτυπο).
  Σκουβαρά Βαγγέλη, Πηλιορείτικα Α', Αθήνα (1981).
  Σκουβαρά Βαγγέλη, Πηλιορείτικα Β', Αθήνα (1983).
  Σπεράντσα Θεοδόση Κ., Τα περισωθέντα Έργα του Αργύρη Φιλιππίδη, (Αθήναι) 1978.
  Στούρνα Κώστα, Το Σκολειό της θάλασσας -Χρονικό μιας ακρογιαλιάς, (Αθήνα) 1968.
  Τσοποτού Δημητρίου, Γη και Γεωργοί της Θεσσαλίας κατά την Τουρκοκρατίαν, Βόλος 1912.
  Φιλαδελφέως Αλ., Περί των από του ΙΗ' αιώνος εν Αθήναις Σχολείων, περιοδ. «Χρυσαλίς», τεύχ. 4.
  Φιλιππίδη Δανιήλ - Κωνσταντά Γρηγορίου, Γεωγραφία Νεωτερική περί της Ελλάδος, επιμέλεια Αικ. Κουμαριανού, (Αθήνα 1970).
  Φίνλεϋ Γεωργίου, Ιστορία της Τουρκοκρατίας και της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα, Γενική επιμέλεια Τάσου Βουρνά, Αθήνα 1958.
  Φλωράκη Αλέκου Ε., Η Λαϊκή Λιθογλυπτική της Τήνου, Β' έκδοση συμπληρωμένη, (Αθήνα) 1980.
  Φλωράκη Αλέκου Ε., Καραβάκια - Τάματα και θαλασσινή Αφιερωτική στο Αιγαίο, Αθήνα 1982.
  Φραγκούλα I., Τα χριστιανικά Μνημεία της νήσου Σκιάθου, Θεσσαλονίκη 1955.
  Φωριέλ Κλαύδιου-Κάρολου, Τα Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια (εισαγωγή Νίκου Α. Βέη, Αθήναι 1955).
  Χαριτάκη Γ., Σημείωμα Γρ. Κωνσταντά περί Ελληνικών Σχολείων κατά το 1825, Νέα Εστία, ΙΣΤ', τόμ. 31ος, τεύχ. 357, Αθήναι 1 Φεβρουαρίου 1942, σελ. 81-84.
  Χαρίτου Χαρ(άλαμπου) Γ., Η Μονή Αγίου Νικολάου Πάου Αργαλαστής, Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Α', Βόλος 1972, σελ. 51-93 (και ανάτυπο).
  Χαρίτου Χαράλαμπου Γ., Παραμονή των Φώτων στο Βελεστίνο, εφημ. «Η Θεσσαλία» 6 Ιανουαρίου 1977.
  Χαρίτου Χαράλαμπου Γ., Λαϊκός Πολιτισμός της Ζαγοράς, περιοδ. «Λαρισαϊκά Γράμματα», τεύχ. 4-5-6, Λάρισα Αύγουστος - Δεκέμβριος 1977, σελ. 359-369.
  Χαρίτου Χαράλαμπου Γ., Πρωτοχρονιάτικα Έθιμα της Ζαγοράς, εφημ. «Η Θεσσαλία» 1 Ιανουαρίου 1978.
  Χαρίτου Χαράλαμπου Γ., Σελίδες από την ιστορία της Μονής Αγίου Αθανασίου στη θέση «Κωτίκια» Λαύκου, Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμ. Α', Λάρισα 1980, σελ. 54-62 (και ανάτυπο, σελ. 1 - 8).
  Χαρίτου Χαράλαμπου Γ., Σελίδες από την ιστορία των χωριών Λαύκου και Προμιρίου, περιοδ. «Κείμενα του Βόλου», τεύχ. 7, Βόλος 1980, σελ. 637-642 (και ανάτυπο).
  Χαρίτου Χαράλαμπου Γ., Σελίδες από την ιστορία της Εκπαίδευσης στη Μαγνησία κατά την ύστερη περίοδο της Τουρκοκρατίας (1860-1880), Αρχείο Θεσσαλικών Μελετών, τόμ. Ζ', Βόλος 1985, σελ. 41-91 (και ανάτυπο).
  Χατζημιχάλη Αγγελικής, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, Ρουμλούκι – Τρίκερι - Ικαρία, Αθήναι 1931.
  ΧΙΠ, Τα Φώτα στο Βελεστίνο, εφημ. «Ταχυδρόμος» 6 Ιανουαρίου 1948.
  Ψαλλίδα Αθανασίου, Η Τουρκία κατά τας αρχάς του ΙΘ' αιώνος, «Ηπειρωτικά Χρονικά», 1931.

  Ανέκδοτες πηγές

  Απομνημονεύματα του λαϊκού ζωγράφου Βόλου Νικολάου Χριστόπουλου (1880-1967).
  Αρχείο Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης Ζαγοράς Πηλίου.
  Αρχείο Χειρογράφων της Βιβλιοθήκης Μηλεών Πηλίου.
  Διάφορα οικογενειακά αρχεία της Μαγνησίας.
  Η Λαϊκή Λατρεία του Προμιριού (Μελέτη του Γιώργου Θωμά, βραβευμένη από το «Λύκειον των Ελληνίδων» - 1977).
  Λαογραφικά Πηλίου (Λαογραφική συλλογή του Νικολάου Σακελλαρίου - 1960).
  Λαογραφικά Προμιριού (Λαογραφική συλλογή των δασκάλων Προμιριού - 1954).
  Λαογραφικά του χωριού «Μετόχι» Αργαλαστής (Λαογραφική συλλογή του Γεωργίου Κωστάκη - 1979).
  Τα παραδοσιακά παιχνίδια του Προμιριού στο νότιο Πήλιο (Μελέτη του Γιώργου Θωμά, βραβευμένη από τον «Κύκλο του Παιδικού Βιβλίου» - 1978).
  Χωρογραφία της ανατολικής Θεσσαλίας, συνταγμένη στα 1838 απ’ τον Γρηγόριο Κωνσταντά.